GDPR ja evästeet – Näin vältät rikkomukset sivustollasi

Vuonna 2018 voimaan astunut GDPR on mullistanut tavan, jolla henkilötietoja kerätään, käsitellään ja suojataan.

Miten GDPR ja evästeet liittyvät toisiinsa?

GDPR:n keskeinen tavoite on tarjota yksilöille suurempi kontrolli omista henkilötiedoistaan sekä parantaa heidän tietosuojansa tasoa digitaalisessa maailmassa. Säädöksen myötä myös yritysten vastuu henkilötietojen salassapidosta ja suojasta on kasvanut merkittävästi.

Tässä artikkelissa käymme läpi, miten GDPR ja evästeet liittyvät toisiinsa, sekä annamme käytännön ohjeita miten yritykset voivat varmistaa noudattavansa GDPR:n vaatimuksia evästeiden käytössä.

Mitä on evästeet?

Evästeillä tarkoitetaan dataa, jota verkkosivusto tallentaa käyttäjän selaimeen. Evästeiden tarkoitus on parantaa käyttäjäkokemusta muistamalla käyttäjän asetukset, auttamalla sivuston navigoinnissa sekä mahdollistamalla erilaisia toimintoja, kuten ostoskorin toimivuuden verkkokaupoissa tai chatbotin toiminnan.

  • Välttämättömät evästeet: Välttämättömät evästeet mahdollistavat sivuston käyttäjän perustoiminnot, kuten verkkokaupan ostoskorin sekä turvalliset kirjautumiset ja maksutapahtumat. Ne ovat ainoa evästetyyppi, joka ei lain mukaan vaadi erillistä suostumusta. Käyttäjille on kuitenkin kerrottava niiden käytöstä ja tarkoituksesta.
  • Toiminnalliset evästeet: Toiminnallisten evästeiden ansiosta verkkosivusto muistaa käyttäjän aiemmin tekemät valinnat, kuten kieli- tai alueasetukset. Toiminnalliset evästeet eivät ole sivuston toimivuuden kannalta välttämättömiä, mutta ne jouhevoittavat käyttökokemusta merkittävästi.
  • Suorituskykyä parantavat evästeet: Suorituskykyevästeet keräävät tietoa sivuston käytöstä, esimerkiksi mitkä sivut ovat suosituimpia ja kohtaavatko käyttäjät virhesivuja. Tiedot kerätään nimettömästi, ja niitä käytetään ainoastaan verkkosivuston suorituskyvyn parantamiseen.
  • Markkinointievästeet: Markkinointievästeet tallentavat tietoa verkkosivuston vierailijoista ja hyödyntävät tätä tietoa kohdennetun mainonnan ja sisällön tarjoamiseen. Ne voivat seurata käyttäjää useiden eri sivustojen läpi ja tarjota personoituja mainoksia perustuen käyttäjän aiempaan selailukäyttäytymiseen. Markkinointievästeet mahdollistavat esimerkiksi Google Display -uudelleenmarkkinoinnin.

GDPR:n perusteet

GDPR (General Data Protection Regulation) on Euroopan Unionin tietosuoja-asetus, joka tuli voimaan toukokuussa 2018. Se on laaja-alaisin tietosuojalaki, joka koskee kaikkia EU:n alueella toimivia yrityksiä sekä EU:n ulkopuolisia yrityksiä, jotka käsittelevät EU-kansalaisten henkilötietoja. GDPR:n päämääränä on yhdenmukaistaa tietosuojakäytännöt EU:ssa, vahvistaa yksilöiden oikeuksia omiin tietoihinsa ja määritellä uudelleen organisaatioiden vastuut henkilötietojen käsittelyssä.

GDPR määrittelee henkilötiedot laajasti, kattaen kaikenlaiset tiedot, jotka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää luonnolliseen henkilöön. Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki tieto, mukaan lukien nimet, sähköpostiosoitteet, IP-osoitteet ja jopa käyttäjien toiminta verkkosivuilla kuuluu asetuksen piiriin.

GDPR:n keskeisiä periaatteita ovat:

  • Läpinäkyvyys: Yksilöiden on saatava selkeää ja ymmärrettävää tietoa siitä, miten heidän henkilötietojaan käsitellään.
  • Tietojen minimointi: Kerättyjen tietojen määrän on oltava minimissään, ja niiden on oltava tarpeellisia määriteltyä tarkoitusta varten.
  • Tietoturva: Henkilötietojen suojaamiseen on käytettävä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä.
  • Oikeus tietojen poistamiseen: Yksilöillä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista. Tätä kutsutaan myös nimellä “oikeus tulla unohdetuksi”.

Asetus asettaa yrityksille ja organisaatioille merkittäviä velvoitteita, kuten vaatimuksen henkilötietojen käsittelyn dokumentoinnista, tietoturvaloukkausten raportoinnista viranomaisille ja yksilöille, sekä tarvittaessa tietosuojavastaavan nimittämisestä.

GDPR:n noudattamatta jättämisestä seuraa mittavia seuraamuksia, mukaan lukien raskaat sakot, jotka voivat nousta jopa 20 miljoonaan euroon tai 4%:iin yrityksen vuotuisesta globaalista liikevaihdosta.

GDPR:n voimaantulo on edellyttänyt yrityksiltä ja organisaatioilta perusteellista valmistautumista ja prosessien uudelleenarviointia, varmistaen, että ne täyttävät asetuksen tiukat vaatimukset.

Näin vältät GDPR-rikkomukset evästeiden käytössä

GDPR:n noudattaminen vaatii yrityksiltä selkeitä toimia, erityisesti kun kyseessä on evästeiden käyttö verkkosivustoilla.

1. Varmista läpinäkyvä evästekäytäntö

Varmista, että sivustollasi on helposti löydettävä ja ymmärrettävä evästekäytäntö, joka kertoo, mitä evästeitä käytetään, mihin niitä käytetään ja kauanko henkilötietoja säilytetään

Verkkosivustolla kävijöille on ilmoitettava evästeiden käytöstä heti heidän saapuessa sivustolle.

2. Hanki selkeä suostumus

Anna käyttäjille mahdollisuus valita, mitkä evästeet he hyväksyvät. Välttämättömät evästeet voivat olla oletuksena päällä, mutta käyttäjällä tulee olla mahdollisuus kieltäytyä muista evästeistä. Käyttäjien on voitava helposti muuttaa evästeasetuksiaan tai peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

3. Käytä evästeidenhallintatyökaluja

Monet työkalut ja alustat auttavat hallitsemaan käyttäjien suostumuksia ja varmistamaan, että evästeitä käytetään GDPR:n mukaisesti. Näiden työkalujen käyttö voi tehdä suostumusten hallinnasta tehokkaampaa ja läpinäkyvämpää.

4. Päivitä tietosuojakäytäntösi

Sisällytä evästeiden käyttö tietosuojakäytäntöön. Varmista, että tietosuojakäytäntösi on ajan tasalla ja sisältää kattavat tiedot evästeiden käytöstä, mukaan lukien miten käyttäjät voivat hallita evästeasetuksiaan.

5. Kouluta henkilökuntaa

On tärkeää, että kaikki organisaatiosi jäsenet ymmärtävät GDPR:n vaatimukset ja organisaatiosi käytännöt evästeiden hallinnassa. Säännöllinen koulutus ja päivitykset varmistavat, että tiimisi pysyy informoituna ja valppaana.

6. Seuraa ja arvioi säännöllisesti

Teknologiat ja säännökset muuttuvat, joten on tärkeää tarkistaa ja päivittää evästeidenhallintakäytäntöjäsi. Tee säännöllisiä auditointeja varmistaaksesi, että sivustosi ja yrityksesi käytännöt ja toimintamallit ovat linjassa GDPR:n kanssa.

Kokeile Serviceformin evästetyökalua

Anna meidän huolehtia evästeistä puolestasi. Serviceformin evästeidenhallintatyökalua päivitetään jatkuvasti vastaamaan GDPR:n viimeisimpiä vaatimuksia, ja sen voi kääntää mille tahansa kielelle.

Serviceformin evästeidenhallintatyökalu tarjoaa kattavan ratkaisun yrityksille, jotka haluavat varmistaa GDPR:n mukaisen evästehallinnan. Työkalu ei ainoastaan helpota selkeän suostumuksen keräämistä evästeiden käytölle, vaan myös tarjoaa yrityksille mahdollisuuden hallinnoida suostumuksia tehokkaasti ja läpinäkyvästi. Älykkään työkalun ansiosta yritykset voivat keskittyä olennaiseen tietäen, että verkkosivuston evästekäytännöt ovat sekä käyttäjäystävällisiä että lainmukaisia.

Ota yhteyttä ja kysy tarkemmin evästetyökalustamme!

Yhteenveto – Ota evästeet haltuun ja vältä rikkomukset

GDPR:n myötä evästeiden käytön sääntely on tiukentunut, ja yritysten on nyt entistä tärkeämpää varmistaa, että ne noudattavat näitä säädöksiä huolellisesti. Tämän artikkelin kautta olemme käyneet läpi, mitä evästeet ovat, miksi GDPR on merkittävä niiden käytön kannalta, ja miten yritykset voivat välttää yleisiä GDPR-rikkomuksia evästeiden hallinnassa.

Evästeet ovat keskeinen osa käyttäjäkokemusta verkossa, mutta niiden käyttöön liittyy vastuu. GDPR:n keskeisiä vaatimuksia ovat käyttäjän antaman selkeän ja ymmärrettävän suostumuksen kerääminen, käyttäjien informoiminen evästeiden käytöstä, sekä tarjota käyttäjille mahdollisuus hallita suostumustaan evästeiden käyttöön. Välttämättömät evästeet ovat poikkeus, mutta niistäkin käyttäjille tulee tiedottaa.

Serviceformin evästeidenhallintatyökalun avulla yritykset voivat helpottaa GDPR:n noudattamista tarjoamalla käyttäjille helpon tavan hallita suostumustaan evästeiden käyttöön. Työkalu on suunniteltu tukemaan yrityksiä GDPR-vaatimusten täyttämisessä, samalla parantaen käyttäjäkokemusta verkkosivustolla.

Kokeile konversiotyökalujamme verkkosivustollasi

Lisää verkkosivustosi osoite nähdäksesi sivustollesi kehitetyt työkalut

Varaa demo

“Kuudessa kuukaudessa pystyimme kasvattamaan liidimääräämme yli 100 liidillä joka kuukausi. Käyttöönotto oli todella helppoa, Serviceformin asiakaspalvelu on jouhevaa - saat vastauksen todella nopeasti aina kun tarvitset apua.”

Olli Pohjonen

Huoneistokeskus

Olli Pohjonen Huoneistokeskus henkilökuva