Mikä on liidi ja miksi ne ovat tärkeitä?

Liidi on myynnin ja markkinoinnin keskeinen käsite, joka viittaa potentiaaliseen asiakkaaseen, joka on osoittanut kiinnostusta yrityksen tuotteisiin tai palveluihin

Mikä on liidi?

Liidi on myynnin ja markkinoinnin keskeinen käsite, joka viittaa potentiaaliseen asiakkaaseen, joka on osoittanut kiinnostusta yrityksen tuotteisiin tai palveluihin

Liidit ovat elintärkeitä yrityksen kasvulle ja menestykselle, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden kasvattaa asiakaskuntaa ja lisätä myyntiä. Tässä artikkelissa tarkastelemme syvällisesti, mitä liidit ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja miten niitä voi tehokkaasti kerätä ja hallita.

Artikkelissa käymme läpi liidien merkityksen liiketoiminnalle, niiden keräämisen ja hallinnan strategiat sekä annamme konkreettisia vinkkejä ja esimerkkejä.

Liidin määritelmä

Liidi tarkoittaa henkilöä tai organisaatiota, joka on ilmaissut kiinnostuksensa yrityksen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin.

Kiinnostus voi ilmetä esimerkiksi täyttämällä yhteydenottolomakkeen verkkosivustolla, tilaamalla uutiskirjeen, osallistumalla webinaariin tai lataamalla oppaan.

Liidit ovat markkinoinnin ja myynnin keskeinen osa, sillä ne edustavat potentiaalisia asiakkaita, joista voi tulla maksavia asiakkaita.

Liidit voidaan jakaa eri kategorioihin niiden laadun ja valmiuden perusteella. Kaksi yleisintä kategoriaa ovat:

Marketing Qualified Lead (MQL)

MQL tarkoittaa liidiä, joka on osoittanut kiinnostusta yrityksen tuotteisiin tai palveluihin markkinointimateriaalien kautta, mutta ei ole vielä valmis ostamaan.

Esimerkiksi henkilöt jotka ovat ladanneet oppaita tai osallistuneet webinaareihin.

Sales Qualified Lead (SQL)

SQL on liidi, joka on osoittanut olevansa valmis ostamaan ja jonka myyntitiimi on arvioinut potentiaaliseksi asiakkaaksi. SQL-liidit ovat edenneet ostoprosessissa pidemmälle kuin MQL-liidit ja ovat usein valmiita keskustelemaan myyntiedustajan kanssa tai tekemään jopa ostopäätöksen.

Liidien tunnistaminen ja kategorisointi ovat tärkeitä prosesseja, jotka auttavat yrityksiä kohdentamaan resurssejaan tehokkaasti. Markkinointi- ja myyntitiimit voivat yhteistyössä varmistaa, että liidit saavat oikeanlaista huomiota ostoprosessin eri vaiheissa.

Miksi liidit ovat niin tärkeitä?

Liidit ovat elintärkeitä yrityksen kasvulle ja menestykselle, sillä ne tarjoavat suoran väylän potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen. Ymmärtämällä ja hyödyntämällä liidien keräämistä ja hallintaa yritykset voivat kasvattaa myyntiään, parantaa markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta ja rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Myynnin kasvattaminen

Liidit ovat myyntiprosessin lähtökohta. Ilman potentiaalisia asiakkaita, joilla on todellinen kiinnostus yrityksen tuotteita tai palveluita kohtaan, myynnin tehokas kasvattaminen on haastavaa.

Myyntitiimin tehokkuus kasvaa kummasti, kun langan päässä onkin kiinnostuneita asiakkaita iänikuisten kylmäkontaktien sijaan.

Tarkempi kohdennus

Liidien kerääminen ja analysointi mahdollistavat markkinointitoimenpiteiden tarkemman kohdentamisen. Kun yritys tietää, millaiset asiakkaat ovat kiinnostuneita sen tuotteista tai palveluista, se voi suunnitella ja toteuttaa markkinointikampanjoita, jotka puhuttelevat juuri tätä kohderyhmää.

Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus muuttuukin helpoksi, kun tiedät mikä toimii ja mikä ei.

Kustannustehokkaampi markkinointi

Digitaalinen liidien hankinta on usein kustannustehokkaampaa kuin perinteiset markkinointikanavat. Esimerkiksi hyvin suunniteltu PPC-kampanja, sisältömarkkinointi tai SEO-strategia voivat tuoda tarkasti kohdennettuja liidejä suhteellisen alhaisilla kustannuksilla.

Pitkäaikaiset asiakassuhteet

Liidien kerääminen ei rajoitu vain uusien asiakkaiden hankkimiseen. Se on myös tärkeää olemassa olevien asiakkaiden hoitamisessa ja sitouttamisessa. Hyvin toteutettu liidien hallinta sisältää asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisen ja heidän kanssaan kommunikoinnin jatkuvasti, mikä voi johtaa pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja korkeampaan asiakasuskollisuuteen.

Entä miten liidejä kerätään?

Liidien kerääminen on monivaiheinen ja jatkuva prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Liidien keräämisessä käytetään erilaisia strategioita ja työkaluja, joiden avulla potentiaaliset asiakkaat voidaan tunnistaa ja konvertoida.

Kuten kaikessa markkinoinnissa, myös liidienkeruussa laadukas sisältö on kuningas.

Konversio-optimointi (CRO)

Konversio-optimointi on prosessi, jolla pyritään parantamaan verkkosivuston suorituskykyä ja muuntamaan kävijöitä liideiksi. CRO sisältää esimerkiksi käyttäjäystävällisen suunnittelun, selkeät toimintakehotukset (CTA) ja helppokäyttöiset lomakkeet. Verkkosivujen nopeus, responsiivisuus ja käyttäjäkokemus ovat keskeisiä tekijöitä konversioiden maksimoinnissa.

Konversio-optimoinnin tavoite on saada paras mahdollinen hyöty olemassa olevasta verkkosivuston liikenteestä. Miksi ajaa isolla rahalla liikennettä sivustolle, jos he käyvät vain potkimassa renkaita?

Sisältömarkkinointi

Laadukkaan ja arvokkaan sisällön tuottaminen on (edelleen) tehokas tapa houkutella potentiaalisia asiakkaita ja kerätä liidejä. Blogit, sähköpostit, oppaat, webinaarit ja videot tarjoavat asiakkaille hyödyllistä tietoa ja arvoa, mikä rakentaa luottamusta.

Selvitä potentiaalisten asiakkaiden “kipupisteet” ja tuota sisältöä, joka tarjoaa ratkaisuja heidän ongelmiinsa.

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimointi on prosessi, jolla parannetaan verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneiden tuloksissa. Oikein toteutettuna SEO tuottaa orgaanista hakuliikennettä verkkosivustolle, mikä puolestaan lisää mahdollisuuksia kerätä liidejä. SEO voi sisältää esimerkiksi sisällöntuotantoa, verkkosivuston teknistä optimointia sekä laadukkaiden backlinkien hankintaa.

Sosiaalinen media

Aktiivinen läsnäolo esimerkiksi Facebookissa, LinkedInissa, Instagramissa ja X:ssä (Twitter) auttaa tavoittamaan laajan yleisön. Kohdennetut mainoskampanjat, orgaaninen sisältö ja osallistuminen keskusteluihin lisäävät näkyvyyttä ja houkuttelevat potentiaalisia asiakkaita. Sosiaalisen median kautta saatu liikenne voidaan helposti ohjata laskeutumissivuille.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi on edelleen yksi tehokkaimmista tavoista kerätä liidejä. Uutiskirjeet, personoidut sähköpostit ja automatisoidut kampanjat pitävät yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin ja tarjoavat heille jatkuvasti arvokasta sisältöä. Laadukkaat, asiakasta puhuttelevat sähköpostit voivat ohjata vastaanottajia laskeutumissivuille tai muihin konversiopisteisiin.

PPC-mainonta

Maksettu mainonta, kuten Google Ads ja sosiaalisen median mainokset, tavoittavat kohdennetut yleisöt ja houkuttelevat heitä ottamaan yhteyttä tai lataamaan sisältöä. Nämä mainoskampanjat voivat olla erittäin tehokkaita, kun ne on optimoitu kohderyhmän mukaan ja niissä on selkeät toimintakehotukset.

Liidien hallinta

Liidien hallinta on yhtä tärkeää kuin itse liidien kerääminenkin. Hyvistäkään liideistä ei ole mitään hyötyä, jos niitä ei hallita oikein.

CRM-järjestelmä pitää liidit hallussa

Tietojen keskittäminen:

CRM-järjestelmät keräävät ja tallentavat kaikki liiditiedot yhteen paikkaan. Tämä helpottaa tietojen hallintaa ja jakamista tiimien välillä, parantaen yhteistyötä ja varmistamalla, että kaikki ovat ajan tasalla liidien tilanteesta.

Automaatiot

CRM-järjestelmät mahdollistavat monien prosessien automatisoinnin, kuten sähköpostien lähettämisen sekä liidien pisteytyksen ja seurannan. Automatisointi vapauttaa markkinointi- ja myyntitiimit keskittymään tärkeämpiin tehtäviin, kuten strategian suunnitteluun ja asiakassuhteiden rakentamiseen.

Seuranta ja raportointi

CRM-järjestelmät tarjoavat kattavat seuranta- ja raportointityökalut, joiden avulla yritykset voivat analysoida liidien käyttäytymistä ja kampanjoiden tehokkuutta.

Suosittuja CRM-järjestelmiä ovat muun muassa:

  • ActiveCampaign
  • Salesforce
  • HubSpot
  • Pipedrive
  • Zoho CRM

Mitä tarkoittaa Lead Scoring ja Lead Nurturing?

Lead Scoring

Lead Scoring tarkoittaa liidien arviointia ja pisteyttämistä niiden laadun ja valmiuden perusteella. Liidien pisteytys auttaa yrityksiä priorisoimaan liidit, jotka todennäköisimmin muuttuvat maksaviksi asiakkaiksi.

Pisteytys perustuu erilaisiin kriteereihin, kuten demografisiin tietoihin, käyttäytymiseen verkkosivustolla, vuorovaikutuksiin markkinointimateriaalien kanssa ja sitoutumiseen sosiaalisessa mediassa.

Esimerkiksi, liidi, joka on ladannut oppaan, osallistunut webinaariin ja vieraillut laskeutumissivulla saa korkeammat pisteet kuin liidi, joka on vain käyny vain pyörähtämässä kotisivulla.

Lead Nurturing

Lead Nurturing tarkoittaa raa’asti suomennettuna liidien “hoivaamista”. Liideille tarjotaan jatkuvasti arvokasta ja relevanttia sisältöä, joka auttaa heitä siirtymään ostoprosessissa eteenpäin. Lead Nurturing sisältää myös säännöllisen yhteydenpidon ja personoidun viestinnän, joka perustuu liidin käyttäytymiseen ja kiinnostuksen kohteisiin.

Yhteenveto – Liidi pähkinänkuoressa

Mikä on liidi? Liidi on henkilö tai yritys, joka on mitattavalla tavalla ilmaissut kiinnostusta yritystä tai tuotetta kohteen. 

Miksi liidit ovat tärkeitä? Kasvattavat myyntiä ja parantavat markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta.

Miten liidejä kerätään? Tehokkaita liidinhankintakeinoja ovat esimerkiksi konversio-optimointi, sisältömarkkinointi, SEO, sosiaalinen media, sähköpostimarkkinointi, mainoskampanjat.

Miten liidejä hallitaan? Liidejä hallinnoidaan CRM-järjestelmällä, kuten ActiveCampaignilla tai HubSpotilla.

Serviceformin työkaluilla tehostat liidinkeruuta

Haluatko parantaa liidinkeruutasi ja kasvattaa yrityksesi myyntiä? 

Serviceformin monipuoliset työkalut auttavat sinua houkuttelemaan ja hallitsemaan liidejä tehokkaasti. Fiksulla chatbotilla keräät arvokasta tietoa asiakkaistasi ja palvelet heitä kellon ympäri.

Kokeile Serviceformin ratkaisuja ja vie liidinkeruusi uudelle tasolle – helposti ja tehokkaasti. Tutustu työkaluihin ja katso, miten ne voivat hyödyttää yritystäsi jo tänään! Voit myös varata täysin maksuttoman esittelyn.

Kokeile konversiotyökalujamme verkkosivustollasi

Lisää verkkosivustosi osoite nähdäksesi sivustollesi kehitetyt työkalut

Varaa demo

“Kuudessa kuukaudessa pystyimme kasvattamaan liidimääräämme yli 100 liidillä joka kuukausi. Käyttöönotto oli todella helppoa, Serviceformin asiakaspalvelu on jouhevaa - saat vastauksen todella nopeasti aina kun tarvitset apua.”

Olli Pohjonen

Huoneistokeskus

Olli Pohjonen Huoneistokeskus henkilökuva