Markkinoinnin automaatio – Helpota markkinointia älykkäillä työkaluilla

Markkinoinnin automaatio tarkoittaa työkaluja ja niiden prosesseja, jotka vapauttavat ihmistyöntekijöiden käsiä rutiininomaisista tehtävistä.

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatio tarkoittaa työkaluja ja niiden prosesseja, jotka vapauttavat ihmistyöntekijöiden käsiä rutiininomaisista tehtävistä. Moderni automaatioteknologia ei ainoastaan tehosta markkinointikampanjoita ja -strategioita, vaan myös edistää asiakaskokemusta myyntisuppilon eri vaiheissa.

Automaatio voi sisältää muun muassa:

 • Automaattinen markkinointiviestintä
 • Automaattinen liidinkeruu
 • Datan keruu ja hallintointi

Markkinoinnin automaation keskeinen etu on kyky käsitellä ja analysoida suuria datamääriä, jotka auttavat ymmärtämään kuluttajien käyttäytymistä ja ennustamaan heidän tulevia tarpeitaan. Automaatioteknologian soveltaminen ulottuu sähköpostimarkkinoinnista aina sosiaalisen median kampanjoihin ja asiakaspolun automaatioon. Kun eri myyntikanavat kskut

Tässä artikkelissa tarkastelemme, kuinka markkinoinnin automaatio toimii, mitä hyötyjä se tarjoaa ja miten erilaiset työkalut –  kuten Serviceformin ratkaisut – voivat tehostaa niitä entisestään.

Ota mukava asento ja sukella kanssamme digitaalisen markkinoinnin syvään päätyyn!

Markkinoinnin automaation perusteet

Yksinkertaisimmillaan markkinoinnin automaatio voi tarkoittaa esimerkiksi automaattista sähköpostimarkkinointia olemassa olevalle liidilistalle.

Markkinoinnin automaatio viittaa järjestelmiin ja ohjelmistoihin, jotka automatisoivat ja optimoivat markkinointitoimenpiteitä. Automaatioiden ideana on tehostaa markkinointikampanjoita ja parantaa niiden tehokkuutta koko asiakkaan ostopolun ajan. 

Automaatiot hyödyntävät asiakkaiden toimista ja vuorovaikutuksista kerättyä dataa. Järjestelmä kerää dataa esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnista, sosiaalisen median kampanjoista, ja sekä Googlen maksetusta että orgaanisesta liikenteestä. Kun automaatio yhdistää eri myyntikanavat, voi yritys toteuttaa tehokasta omnichannel-markkinointia.

Automaation avulla yritykset voivat:

 • Automatisoida markkinointiviestintää: Tehokkailla automaatiotyökaluilla lähetät satoja, jopa tuhansia kustomoituja markkinointisähköposteja samanaikasesti. Kunhan itse tekstit ovat valmiina, voit ajastaa kampanjan toimimaan itsenäisesti pidemmäksikin aikaa.
 • Tehostaa liidien hankintaa ja käsittelyä: Automaatio mahdollistaa potentiaalisten asiakkaiden käyttäytymisen seurannan ja analysoinnin, mikä auttaa tunnistamaan ja kohdentamaan potentiaalisimmat asiakkaat.
 • Henkilökohtaistaa viestintää: Jokainen automaation piiriin kuuluva asiakas saa räätälöityä sisältöä perustuen heidän aikaisempiin toimiinsa ja mieltymyksiinsä.
 • Mitata ja optimoida kampanjoita: Reaaliaikainen data ja analytiikka auttavat ymmärtämään kampanjoiden suorituskykyä mahdollistaen nopeat muutokset strategioihin. Kaikki mitä automaatio tekee on kvantitatiivisesti mitattavissa.
 • Tuntea asiakkaat etukäteen: Automaatioteknologiat mahdollistavat syvällisen ymmärryksen potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksen kohteista jo ennen ensimmäistäkään suoraa keskustelua.
 • Tunnistaa kuumimmat liidit: Automaatiotyökalut mahdollistavat liidien käyttäytymisen seurannan erilaisten pisteytysmallien ja mittarien avulla. Numeerisesti mittava ja vertailukelpoinen data auttaa tunnistamaan ne liidit, jotka ovat eniten kiinnostuneita tarjoamistasi palveluista tai tuotteista.
 • Lämmittää kylmät liidit: Automaatio voi hoitaa liidien lämmittämisen ja kiinnostuksen herättämisen puolestasi. Sen sijaan, että ohjaisit asiakasta kohti korkean kynnyksen konversiota, luo matalamman kynnyksen konversiopisteitä, joilla saat asiakkaan automaation haaviin. Oikein toteutettu automatisoitu markkinointiviestintä herättelee asiakkaan kiinnostuksen aivan kuin itsestään, jolloin hän kääntyy kylmästä liidistä maksavaksi asiakkaaksi.

Mitä markkinoinnin automaatio vaatii?

Sisältöä

Content is King – Bill Gates 1996

Palataan hetkeksi markkinoinnin alkutekijöihin: Ilman minkäänlaista sisältöä markkinointi ei vain yksinkertaisesti onnistu.

Jos sivustosi on pelkkä käyntikortti, on aika ottaa kynä käteen ja tuottaa sivustollesi sisältöjulkaisuja, jotka palvelevat asiakkaitasi myyntisuppilon jokaisessa vaiheessa. Kun sivustollasi on esimerkiksi selkeät myyntisivut, referenssejä sekä informatiivisia artikkeleita, osaa automaatio suositella oikeanlaista sisältöä potentiaalisille asiakkaillesi.

Ilman riittävän monipuolista sisältöä analytiikkatyökalut eivät kykene filtteröimään sivustojen kävijöitä – laajalta sivustolta on luonnollisesti helpompi selvittää, onko vierailija kiinnostunut tuotteistasi vai lukiko hän vain muutaman blogiartikkelin ja jatkoi matkaansa seuraavalle sivustolle.

Kontakteja ja liidejä

Ennen kuin voidaan automatisoida yhtään mitään, tarvitaan liidejä. Vaikka perusasiat olisi kunnossa, ei automaatio etene mihinkään suuntaan ilman kontaktilistaa.

Nolla plus nolla on edelleen nolla.

Liidien hankinnassa toimivat esimerkiksi lasketumissivut, liidimagneetit sekä sivustolle asennettavat chatbotit. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, ja niistä paras löytyy helpoiten kokeilemalla.

Liidinkeruussa ei pidä toki unohtaa hakukoneoptimointia, joka oikein toteutettuna ajaa sivustollesi ilmaista liikennettä. Se, että sivustosi näkyy Googlessa ei kuitenkaan yksinään riitä tuottamaan liidejä.

Eihän valtavista määristä liikennettä ole mitään hyötyä, jos he käyvät vain potkimassa renkaita sivustollasi. Jotta sivuston orgaaninen liikenne saadaan hyödynnettyä, tarvitaan konversio-optimointia.

Kuitenkin, konversio-optimointi on sen verran laaja ja moniulotteinen käsite, että jätetään se suosiolla omaan artikkeliinsa. Voit lukea lisää konversio-optimoinnista täältä!

Hyvän automaatiojärjestelmän

Mielellään sellaisen, joka integroituu muihin järjestelmiisi.

Valitsit sitten HubSpotin, ActiveCampaignin tai Salesforcen, varmista, että se pelaa yhteen yrityksesi muiden järjestelmien kanssa. Käyttämällä suosittuja ja luotettavia järjestelmiä on kuitenkin harvinaista, etteivät sovellukset keskustelisi keskenään. Tutki ja vertaile vaihtoehtoja ennen päätöksentekoa.

Näistä vaihtoehdoista ActiveCampaign on selkeästi edullisin, tarjoten kuitenkin riittävät perusominaisuudet toimivien kampanjoiden rakentamiseen. HubSpot ja Salesforce ovat huomattavasti kalliimpia, mutta tarjoavat laajemman kirjon ominaisuuksia.

Miten tekoäly ja koneoppiminen taipuu markkinoinnin automaatioon?

Tekoäly ja koneoppiminen ovat olennaisia osia nykyaikaisia markkinoinnin automaatioita. Ne mahdollistavat muun muassa ennakoivan analytiikan hyödyntämisen, asiakaskäyttäytymisen mallintamisen ja automaattisen päätöksenteon yksinkertaisissa ongelmatilanteissa.

Esimerkiksi tekoäly kykenee segmentoimaan asiakkaita heidän käyttäytymisensä perusteella ja kohdentaa heille personoituja viestejä oikeaan aikaan. Lisäksi koneoppiminen voi analysoida kampanjoiden suorituskykyä reaaliajassa ja ehdottaa parannuksia.

Tekoäly voi havaita piilevät pullonkaulat, jotka jäisivät ihmissilmältä huomaamatta.

Markkinoinnin automaatio ja asiakaskokemus

Asiakaskokemuksen parantaminen on yksi markkinoinnin automaation keskeisimmistä tavoitteista. Modernit markkinointistrategiat korostavat asiakaskeskeisyyttä, ja automaatio tarjoaa työkalut tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Personoitu asiakaskokemus

Personointi on avain parempaan asiakastyytyväisyyteen. Automaatioiden avulla yritykset voivat kerätä ja analysoida tietoja asiakkaidensa käyttäytymisestä ja mieltymyksistä, mikä mahdollistaa räätälöityjen viestien ja tarjousten lähettämisen.

Personointi ei rajoitu vain sähköpostimarkkinointiin; se ulottuu myös verkkosivujen sisältöön, mobiilisovelluksiin ja sosiaalisen median alustoihin.

Automaattinen ostopolku

Markkinoinnin automaatio mahdollistaa täydellisen ostopolun hallinnan. Alkaen tietoisuuden lisäämisestä ja kiinnostuksen herättämisestä aina ostopäätökseen ja jälkimarkkinointiin, automaatiotyökalut varmistavat, että asiakkaalle viestitään tarkoituksenmukaista, relevanttia ja johdonmukaista sisältöä, joka ohjaa häntä eteenpäin myyntisuppilossa.

Automaatio voi esimerkiksi tunnistaa milloin asiakas on valmis ostamaan ja tarjota hänelle oikea-aikaisia kannustimia tai lisätietoa, joka auttaa päätöksenteossa. Lisäksi automaation avulla voidaan pitää yllä asiakassuhteita tarjoamalla jatkuvaa tukea ja dialogia asiakkaan kanssa.

Hyvä automaatio ei siis lakkaa kaupantekoon – se mahdollistaa myös lisämyynnin tulevaisuudessa

Serviceformin työkalut osana markkinoinnin automaatiota

Serviceformin chatbotit

Chatbotit ovat keskeinen osa nykyaikaisen markkinoinnin automaation työkalupakkia. Serviceformin chatbotit tarjoavat automatisoitua asiakaspalvelua ja liidien keräämistä, mikä on korvaamaton apu myynnin ja markkinoinnin tehostamisessa. Serviceform tarjoaa sekä perinteisiä että täysin tekoälypohjaisia chatbotteja.

Älykkäät chatbotit voidaan ohjelmoida tunnistamaan käyttäjien kysymyksiä ja tarjoamaan niihin välittömiä vastauksia, mikä nopeuttaa asiakaspalveluprosesseja ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Lisäksi chatbotit keräävät arvokasta asiakastietoa, kuten yhteystietoja ja mieltymyksiä, jotka ovat hyödynnettävissä tulevissa markkinointikampanjoissa.

Chatbottien keräämät liidit siirtyvät suoraan automaation piiriin. Automaatio helpottuu kummasti, kun kontaktilistat täyttyvät kuin itsestään.

Serviceformin AI Chatbot

Interaktiivinen laskeutumissivu

Keskustelupohjainen interaktiivinen laskeutumissivu on kuin chatbotin ja perinteisen ländärin hybridi. Kun molempien parhaat puolet valjastetaan yhteen, on lopputuloksena todellinen liidikone, joka vakuuttaa skeptisenkin asiakkaan tuotteestasi.

Kuten chatboteissakin, interaktiivisen landing pagen keräämät liidit ohjataan suoraan automaatioiden piiriin.

Integraatiot muihin järjestelmiin

Integraatiot ovat elintärkeitä markkinoinnin automaation tehokkuudelle – siksi Serviceformin työkalut mahdollistavat saumattoman yhteyden muihin markkinointi- ja myyntityökaluihin. Serviceformin työkalut ovat suunniteltu keskustelemaan yli 100 suosituimmat järjestelmän kanssa.

Laajojen integraatioiden ansionsa työkalujen keräämä data on käytettävissä juuri siellä, missä sitä tarvitaan.

Mahdolliset haasteet markkinoinnin automatisoinnissa

Vaikka markkinoinnin automaatio avaa uusia ovia yrityksille, sen käyttöönottoon ja tehokkaaseen hyödyntämiseen liittyy myös monia haasteita.

Haasteiden ymmärtäminen ja hallinta on avain onnistuneeseen automaation integraatioon ja hyödyntämiseen.

Automaation vaikutus yrityksen myyntiprosessiin

Yksi suurimmista haasteista markkinoinnin automaatiossa on sen vaikutus koko yrityksen myyntiprosessiin. Automaation käyttöönotto edellyttää usein myyntiprosessin kokonaisvaltaista uudistusta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että CRM-järjestelmiä tulee käyttää entistä tarkemmin, jotta automaatiot kohdistetaan oikein eikä päällekkäisyyksiä synny. Myyntitiimin on ymmärrettävä uuden prosessin hyödyt, jotta he voivat omaksua ja hyödyntää järjestelmää tehokkaasti.

Tehokkaan liidinkeruun ja automaattisesten sähköpostikampanjoiden hyödyt valuvat hukkaan, jos niitä ei hyödynnetä oikein.

Volyymi

Pienemmillä markkinoilla – kuten meillä Suomessa –  yritysten voi olla haastavampaa saavuttaa riittävä volyymi tehdäkseen automaatiosta todella tehokasta. Automaatio vaatii riittävän määrän dataa toimiakseen optimaalisesti, ja varsinkin pienemmillä niché-toimialoilla sen kerääminen voi olla hitaampaa.

Teknologian ymmärtäminen ja hallinta

Teknologian nopea kehitys vaatii jatkuvaa päivitystä ja ylläpitoa, jotta automaatiojärjestelmät pysyvät ajan tasalla ja turvallisina. Yritysten on investoitava aikaa ja resursseja järjestelmien hallintaan ja henkilöstön koulutukseen. Lisäksi automaation monimutkaisuus voi olla aluksi haastavaa, jos aiempaa kokemusta vastaavista järjestelmistä ei yrityksen sisältä löydy.

Liika luotto algoritmeihin ja tekoälyyn

Automaation tehokkuudesta huolimatta on tärkeää muistaa, että se ei voi täysin korvata inhimillistä kosketusta. Asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet voivat jäädä huomiotta, jos automaatioon nojaudutaan liikaa. Tästä syystä on tärkeää löytää tasapaino automaation ja henkilökohtaisen palvelun välillä.

Tulevaisuuden näkymät – Mihin suuntaan automaatiot kehittyvät?

Markkinoinnin automaatio on jatkuvasti kehittyvä ala, joka muokkaa yritysten markkinointistrategioita ja asiakassuhdetoimintaa ympäri maailmaa. Tulevaisuudessa voimme odottaa näkevämme entistä kehittyneempiä teknologioita ja sovelluksia, jotka tuovat uusia ulottuvuuksia asiakasvuorovaikutukseen ja markkinoinnin tehokkuuteen.

Tekoälyn ja koneoppimisen edistysaskeleet

Tekoälyn ja koneoppimisen rooli markkinoinnin automaatioissa kasvaa jatkuvasti. Näiden teknologioiden kehittyessä voimme odottaa näkevämme entistä tarkempia ennusteita kuluttajakäyttäytymisestä, mikä mahdollistaa vielä spesifimmät ja ajankohtaisemmat markkinointitoimenpiteet.

Datan ja analytiikan syventäminen

Data on jo nyt keskeisessä roolissa markkinoinnin automaatiossa, mutta sen merkitys tulee vain kasvamaan. Datan keräämisen, käsittelyn ja analysoinnin kehittyessä yritykset voivat hyödyntää entistä syvällisempiä oivalluksia parantaakseen asiakaskokemusta ja tehostaakseen markkinointikampanjoitaan. Laajemman datan avulla voidaan tunnistaa asiakassegmenttejä ja käyttäytymismalleja, joita ei aiemmin ole osattu hyödyntää, ja tämä tieto auttaa luomaan yhä kohdennetumpia ja tehokkaampia strategioita.

Entistä jouhevammat integraatiot

Markkinoinnin automaation tulevaisuus ennustaa myös entistä saumattomampaa integraatiota eri markkinointityökalujen ja alustojen välillä. Integroitu lähestymistapa mahdollistaa kaiken kattavan näkemyksen asiakkaan toiminnasta ja parantaa datan hyödyntämistä poikki eri kanavien.

Yhteenveto – Miksi markkinoinnin automaatio on kannattavaa?

Markkinoinnin automaatio on tärkeä työkalu nykyaikaisille yrityksille, jotka pyrkivät tehostamaan markkinointiaan ja parantamaan asiakaskokemusta. Tässä artikkelissa kävimme läpi, kuinka automaatioteknologiat mahdollistavat monipuolisia käyttökohteita ja tarjoavat merkittäviä etuja markkinoinnin hallinnassa.

Mihin automaatio kykenee?

 • Liidien hallinta ja kvalifioiminen
 • Asiakasvuorovaikutusten personointi
 • Automaattinen markkinointiviestintä
 • Mittaus ja analyysi

Lue myös: Serviceform vs Groweo

Kokeile konversiotyökalujamme verkkosivustollasi

Lisää verkkosivustosi osoite nähdäksesi sivustollesi kehitetyt työkalut

Varaa demo

“Kuudessa kuukaudessa pystyimme kasvattamaan liidimääräämme yli 100 liidillä joka kuukausi. Käyttöönotto oli todella helppoa, Serviceformin asiakaspalvelu on jouhevaa - saat vastauksen todella nopeasti aina kun tarvitset apua.”

Olli Pohjonen

Huoneistokeskus

Olli Pohjonen Huoneistokeskus henkilökuva